Lichaam, religie en politiek

461501

23/02/2019 - 23/02/2019

Lichaam, religie en politiek

Als de verbondenheid tussen lichaam en religie zo sterk leeft in de publieke ruimte, dan kan de politiek niet onverschillig blijven. Of het nu gaat over gezondheid, huwelijk, onderwijs of cultuur, er blijven complexe kwesties bestaan die nood hebben aan openheid, respect en discipline. Een aantal Brusselse politici komt met ons nadenken over essentiële maar vaak onbesproken thema’s.

ANS PERSOONS (SP.A)

Ans Persoons studeerde Geschiedenis aan de UGent en Politieke Wetenschappen in Parijs. Vandaag is ze actief als Brusselse politica voor SP.A en houdt ze zich vooral bezig met de kracht van samenleven, waarin ze sterk gelooft. Via allerlei projecten rond ruimtelijke ordening probeert ze de Brusselse bevolking samen te brengen om de stad te verrijken met haar diversiteit.

ASSITA KANKO (N-VA)

Het parcours van Assita Kanko start als journaliste en mensenrechtenactiviste in Burkina Faso. Ook in Brussel stapte ze in de politiek en richtte ze het platform Polin op, een politieke incubator die zich richt op de inclusie van vrouwen in de politiek. Eind vorig jaar maakte ze haar engagement voor N-VA bekend.

ZAKIA KHATTABI (ECOLO)

Als doorwinterde activiste verdedigt Zakia Khattabi diegene die aan hun lot overgelaten worden, en strijdt om hen een plaats te geven in de Brusselse samenleving. Haar overtuiging dat politieke ecologie de beste strategie is om een rechtvaardige en solidaire maatschappij te bouwen, bracht haar al snel bij Ecolo. Daar is ze sinds 2015 mede-voorzitster. Ze zetelt in het Brusselse parlement en in de Franse Gemeenschap, waar ze ijvert voor de democratisering van hoger onderwijs. 

MARIE ARENA (PS)

Nadat ze met een diploma Economische Wetenschappen op zak bijna tien jaar bij FOREM werkte, stapte Marie Arena in 2000 de politiek binnen. Ze begon bij de PS in het kabinet van ex-minister Michel Daerden. Al snel werd ze minister in de Waalse regering en doorheen de jaren nam ze ook functies op binnen de federale regering en de Franse Gemeenschap. Als ondertussen gevestigde politieke waarde ijvert ze in het Europees Parlement voor een sociaal en transparant Europa.

CÉLINE FREMAULT (CDH)

Céline Fremault heeft een diploma in de Rechten en is naast professor aan het Cardijninstituut ook politica in Brussel. Ze begon als raadslid en groeide uit tot Minister van Milieu, Energie en Huisvesting. Daarnaast is ze momenteel lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voorzitter van Femmes CDH. De gelijkheid tussen man en vrouw is een van haar belangrijkste standpunten.

Flagey, Le Soir, RTBF, ULB, VUB

Praktische info