Look At Me

462189

27/01/2019 - 28/04/2019

Look At Me :: © Nicolas Dufranne, La fille qui ne ferme jamais les yeux, 2004. Courtesy of the Artist.

Daguerreotypes werden in 1839 uitgevonden door Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) en waren vrijwel achterhaald rond 1860. Ze speelden een belangrijke rol in de groeiende populariteit van portretfotografie, ten koste van geschilderde portretten. Die populariteit was te danken aan de relatief lage kost en de korte belichtingstijd, die varieerde tussen enkele seconden en enkele minuten. Naarmate de technologie zich meer ontwikkelde, werd portretfotografie steeds algemener aanvaard en toegepast in het dagelijkse leven, in de kunst en in de media. Tot op zekere hoogte had ook het ontstaan van video(kunst) in de late jaren 1960 te maken met de lagere kost en productietijd van dit medium.
De relatie tussen fotografisch beeld en bewegend beeld staat centraal in Look at Me, na Histories of a Picture to Come (23.09.2018 - 23.12.2018) het tweede deel in een triptiek van tentoonstellingen met werk uit de Argos-collectie die deze dialectiek verkent. Daarenboven bevat Look at Me een selectie fotografische portretten die werden gemaakt in het kader van het residentieprogramma van Contretype, Centre pour la photographie contemporaine in Brussel. In de tentoonstelling ontstaat er, door de afwisseling van foto’s en audiovisuele installaties, een dialoog tussen verschillende soorten portretkunst, stijlen en periodes. Tegelijkertijd vertelt de expositie ons iets over de mensen voor en achter de lens.

Praktische info