Los Abrazos del Rio + Besos Frios

517137

02/10/2021 - 13/11/2021

Los Abrazos del Rio + Besos Frios Los Abrazos del Rio + Besos Frios Los Abrazos del Rio + Besos Frios Los Abrazos del Rio + Besos Frios

In de Magdalena, de belangrijkste rivier van Colombia, leeft het mythologische wezen Mohan. Maar bij de oeverbewoners heeft de vrees en het respect voor de Mohan plaatsgemaakt voor een concretere bedreiging: paramilitaire groeperingen die Colombia onveilig maken. De Magdalena is nu berucht om haar lijken, niet meer om de Mohan. Rincón Gille analyseert het geweld in zijn geboorteland.

Flagey, Cinematek

€ 7 > € 5,5

Praktische info