Marcel Lecomte : kamers van het surrealisme

13/10/2017 - 18/02/2018

Lecomte, een geletterd man in de volle zin van het woord, maakte deel uit van de eerste Belgische surrealistenkring en droeg ertoe bij René Magritte aan zichzelf te openbaren. Een grote medeplichtigheid bestond ook tussen Lecomte en Marcel Broodthaers die hem, kort voor zijn dood, vereeuwigde in een afbeelding van zijn verdwijning. Van 1961 tot 1966 was Marcel Lecomte medewerker aan de documentatiediensten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Praktische info