Met Horta ondergronds

18/11/2017 - 18/11/2017

In de late 18de eeuw kregen het Koningsplein en Warande hun huidige vorm. De bovenstad werd omgewoeld en opgehoogd. Nieuwe straten ontstonden. In de jaren 1920 schoof Victor Horta een gigantisch gebouw tussen wat restte van de Brusselse heuvels. Met het Paleis voor Schone Kunsten zette hij een schitterend gebouw neer met een programma in functie van de diplomatie: tentoonstellingen, debatten, concerten, filmvoorstellingen en banketten. Hij scheidde hiermee de boven- van de benedenstad en gaf tegelijkertijd de mogelijkheid om deze te verbinden.
Bozar is een spin in een ondergronds Brussels netwerk van ruimtes en gangen die de pootjes uitslaat naar de andere buren in de berg. De verbindingen met Square, Centraal Station en Coudenberg zorgen voor een parallelle stad.
Een stadsverkenning over het Brusselse reliëf en hoe architect Victor Horta dat hanteerde. Met de putten van het Warandepark, Loxumvijver en Koperbeek, Coudenberg, Hoogstraten en Ravenstein, Square, Jodentrappen en Stuiverstraat. Met een spectaculaire rondgang in de kelders van Bozar en een bezoek aan de ondergrond van de Coudenberg.
Nieuwe toer. Te voet. Brukselgids: Bram Borloo. Deelname: 16 euro, inclusief de toegang tot Coudenberg en Bozar
Start: 13u, Warandepark, kant Paleizenplein, ingang rechtover het Paleis
Einde: 17u, buurt Centraal Station.

Praktische info