Mooi of niet mooi?

1000171
Mooi of niet mooi?

Kunstwerken laten meteen een indruk na. We vinden ze mooi of niet mooi. Tijdens deze rondleiding gaan we uit van de subjectieve ervaring van de leerlingen. Niet de gids maar de leerlingen kiezen de werken uit. Ze trachten hun keuze te verwoorden: waarom vind ik dit mooi? Wat denken de klasgenoten daarvan? We trachten onze persoonlijke mening te toetsen aan concrete werken en theorieën. De gids begeleidt de discussie en gaat dieper in op de argumenten van de leerlingen.