Music-o-bar: Highway

462755

28/02/2019 - 28/02/2019

Music-o-bar: Highway

Bar open every Thursday & Music-O-Bar once a month
CONCERTS START AT 20:30

NL Het geluid van Highway wordt getypeerd door het gebruik van ongebruikelijke
maatsoorten en complexe songstructuren gebaseerd op grooves en drones, waarbij ook
de stem als instrument dienst doet. Dit leidt tot atmosferische muziek met occasionele
geluidsuitbarstingen.
EN Highway has played a number of supports for international bands,
such as Centro-matic, Mono, and The Low Frequency in Stereo. Their sound is characterized
by the use of unusual time signatures and long complex song structures based on grooves
and drones, with occasional polyphonic singing.

Praktische info