Musicians meet up

16/11/2017 - 16/11/2017

Ontmoeting met muzikanten uit de vier windstreken wier paden in Brussel kruisen. Muziek, gesprekken, jamsessies, groepsformaties …

Praktische info