Nacht van de Kennis over Brussel 2018 - Brussels Studies Institute

16/03/2018 - 16/03/2018

Nacht van de Kennis over Brussel 2018 - Brussels Studies Institute

Brussel leren begrijpen
Is Brussel complex? Zeker en vast. Bestuurlijk, cultureel, sociaal, economisch en demografisch is Brussel allesbehalve éénduidig. Maar deze complexiteit betekent niet dat je Brussel niet kan begrijpen of leren begrijpen. De zesde Nacht van de Kennis over Brussel neemt het stadsgewest opnieuw in zijn verschillende dimensies onder de loep. Een twintigtal onderzoekers en Brussel-experten delen hun kennis aan de hand van pertinente presentaties van elk 14 minuten. Verwacht je aan toegankelijke en relevante kennis over Brussel, gekruid met debatten en muziek.

Praktische info