Neder-Over-Heembeek: een woelige eeuw

83

15/09/2018 - 16/09/2018

Neder-Over-Heembeek: een woelige eeuw

Het is weinig bekend dat de plannen voor de verstedelijking van Neder-Over-Heembeek niet dateren van de aanhechting door de Stad Brussel in 1921. Het lokale bestuur had al voordien plannen om een nieuwe wijk en kerk op te richten. Het project liep door de oorlog vertraging op maar kwam daarna in een stroomversnelling. Nieuwe industrieën zorgden voor een instroom van arbeidersgezinnen. Het uitzicht van het dorp veranderde geleidelijk, de boerderijen verdwenen en werden vervangen door eclectische en moderne huizen en appartementsgebouwen. Deze kleine, multimediale tentoonstelling zoomt in op de eerste verstedelijking van het nieuwe ‘2de district’ van de Stad Brussel tijdens het Interbellum.

Een partnerschap tussen De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek en het Maison de la Création, die hun banden consolideren in een project dat hun menselijke, materiële en intellectuele middelen verenigt.

Praktische info

  • Cultureel Centrum Brussel Noord – Maison de la Création
  • Sint-Niklaasplein
  • 1120 Brussel
  • zaterdag en zondag van 10u tot 18u (rondleidingen zodra zich een groep heeft gevormd)
  • B
   Zavelput