OPEN MUSEUM : Re-imagining museums as safe spaces

508788

09/03/2021 - 09/03/2021

OPEN MUSEUM : Re-imagining museums as safe spaces

Kunnen musea safe spaces zijn waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht hun gender, huidskleur, etniciteit, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd?

Tijdens deze Open Museum studiedag gaan we in op inclusie, participatie en vooral op de deconstructie van normen en herverdeling van macht.

De sprekers onderzoeken op een empathische en praktische manier de dynamieken die in onze belangrijkste culturele instellingen spelen. Hierbij vergeten ze niet dat naar een museum gaan geen louter intellectuele, maar ook een emotionele en fysieke ervaring is.

De studiedag is bedoeld voor museum- en cultuurprofessionelen, studenten en nieuwsgierigen.

Praktische info