On Creativity, Psychiatric Vulnerability, and Madlove - the vacuum cleaner, Hannah Hull, Erik Thys & Inne Goris

23/02/2018 - 23/02/2018

Mensen die kampen met een psychologische ziekte komen regelmatig in aanraking met vooroordelen en discriminatie. Wanneer ze kunst maken, blijkt dat werk vaak zo’n zelfde stempel te krijgen. Na de performance Mental van the vacuum cleaner, toont Erik Thys het verwantschap aan tussen creativiteit en psychische kwetsbaarheid: vruchtbare geesten zijn kwetsbare geesten. Thys is een Brusselse psychiater en de president van KAOS  (KunstAtelier OpperStraat). Ook aanwezig zijn Hannah Hull en the vacuum cleaner – om hun Madlove-project voor te stellen – en Inne Goris (Huis).

Praktische info