Op zoek naar het Coudenbergpaleis

1000049
Op zoek naar het Coudenbergpaleis

Enkel beschikbaar voor scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder het Koningsplein ligt de archeologische site van het Coudenbergpaleis, waar ooit Filips de Goede en Keizer Karel V leefden. Groepjes leerlingen voeren opdrachten uit in de archeologische site. Ze werken met een maquette van het paleis en kunsthistorische afbeeldingen. Tot slot spelen de leerlingen de brand van het paleis in 1731 na.

Thema's :  Geschiedenis - Burgerschap - Brussel - Europa - Erfgoed 

Duur : Van 9 u. tot het einde van de schooldag

Talen :  fr,nl 

Deelnemers : max. 25

Pedagogisch dossier : Verschillende pedagogische dossiers zijn beschikbaar op onze website om deze activiteit samen met uw leerlingen in de klas voor te bereiden of te verlengen: http://www.classesdupatrimoine.be/nl#basis_pedagogische_dossiers

Picknick : We zetten ter uw beschikking een lokaal voor de picknick op het middaguur.

Bijkomende informatie : De activiteit 'Op zoek naar het Coudenbergpaleis' doet beroep op verschillende eindtermen en doelstellingen vastgelegd voor leerlingen van de laatste graad van het basis onderwijs op vlak van Nederlands, Wereldoriëntatie en muzische vorming.  

Het geheel van doelstellingen aangereikt door deze activiteit is raadpleegbaar op onze website: https://erfgoedklassen.brussels/wp-content/uploads/2017/05/op_zoek_naar_het_coudenbergpaleis_eindtermen.pdf

Praktische info