Opendeurdag VZW Action Parkinson

467430

04/04/2019 - 04/04/2019

Opendeurdag VZW Action Parkinson Opendeurdag VZW Action Parkinson Opendeurdag VZW Action Parkinson

09:30 - Ontvangst

10:00 - Welkomstwoord door De heer Mallart

10:15 - Voordracht door Patrick en Anne-Marie Dumoucelle (FR) « Veerkracht in tegenspoed »

Niemand blijft van tegenspoed gespaard in het leven... Maar met de juiste instelling kan die beproeving je sterker maken in plaats van te vernietigen. Twintig jaar een succesvolle carrière en opeens oog in oog staan met een ongeneeslijke ziekte. De sprekers delen hun ervaring vanuit 4 invalshoeken :


weer aansluiting krijgen met je eigen authenticiteit
een antwoord vinden op de echte levensvragen
de verborgen aspecten van de ziekte ontdekken
resoluut opteren voor een positieve aanpak


Het echtpaar heeft de Demoucelle Charity Foundation opgericht om fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in te zamelen. Patrick en Anne-Marie Demoucelle signeren hun boek " Positif" en zetten zich ook in met een chocoladeverkoop.

12:15 - Lunch

13:45 - Voorstelling van Action Parkinson

De vereniging wil fungeren als ontmoetings- en informatiecentrum rond de ziekte van Parkinson en in samenwerking met een groep kinesitherapeuten (Born to Move of B2M) ook een aantal bewegingsactiviteiten aanbieden 

in Flagey. Er komen naast verschillende workshops zoals soft gym, Qi Gong, boksen, Nordic walking e.d. ook thematische infosessies met in aansluiting gesprekstafels over de ziekte aan bod. Op afspraak is ook een individueel onderhoud mogelijk. In de vooravond worden activiteiten voor Jonge Parkinsonpatiënten gepland. Er komen ook workshops rond cognitieve oefeningen.

Een wekelijkse agenda biedt een overzicht van alle activiteiten die plaatsvinden in het B2M centrum, Belvédèrestraat 27 (5de verdieping) te 1050-Brussel.

14:00 - Voordracht door Dr. Jean-Emile Vanderheyden, neuroloog : « Wat is er goed voor de  Parkinsonpatiënt? »

Deze uiteenzetting wil bijdragen tot een beter begrip van de ziekte, de huidige en nabije vooruitzichten van het wetenschappelijk onderzoek belichten maar ook de praktische aspecten aanboren met handige tips om het dagelijkse leven te vergemakkelijken. Ten slotte worden ook de voordelen van de complementaire therapieën op een rijtje gezet.

Dr. Jean-Emile Vanderheyden is neuropsychiater en sinds jaar en dag betrokken bij de studie van neurodegeneratieve pathologieën en meer bepaald de ziekte van Parkinson. Sinds 2000 is hij medeauteur van meerdere uitgaven zoals o.a. " Traiter le Parkinson", "Le burn-out des quinquas", "Les troubles cognitifs" en onlangs "Les bienfaits et les troubles du sommeil".

Hij is tevens hoofdredacteur van het tweetalige tijdschrift Neurone/ Neuron.

16:00 - Bezoek aan het B2M Sport centrum (einde voorzien rond 17u30)

Wie graag lid wordt van Action Parkinson kan deelnemen aan twee bewegingsworkshops, een geleid door Kinesiphilia en een door Gymsana. Ze vinden plaats in het B2M sport centrum, op de 5de verdieping, Belvédèrestraat in het Flageygebouw.

Om het centrum te bereiken : volg de pijlen in de gang naar B2M en neem dan de lift naar de vijfde verdieping. Veel plezier !

VZW Action Parkinson 

Gratis

Praktische info