Ouder Kind

508548

03/03/2021 - 03/03/2021

“De helft van onze wandeling is terugkeren op onze schreden.” Uit Walden van Henry David Thoreau. Ik ben dat nooit vergeten.
Wij verliezen ons niet meer. We kunnen niet meer verloren lopen. De GPS maakt dat onmogelijk. Het gevoel van verloren te zijn, zijn we verloren. En doordat ge u niet kunt verliezen, kunt ge ook niets ontdekken.

Praktische info