Ouvrir le temps (the perception of)

30/08/2017 - 31/08/2017

Tussen de dans van Eva Klimackova, de beelden van kunstenaar Laurent Goldring en de stem van dichter Gherasim Luca ontspint zich een subtiele dialoog waarbij het lichaam een manier zoekt om de vreemde en beeldende taal van Luca uit te drukken. Een raadselachtige verstandhouding ontstaat tussen beweging en de woord.
Balancerend tussen ernst en absurditeit, tussen verdwijning en vervorming verliest het personage zich in de excentrieke relatie met het verbijsterende woord van de dichter. Het vouwt dubbel, kronkelt, rekt zich uit en andere configuraties krijgen vorm zowel in lichaam als in taal.
Een genuanceerde manier om de perceptie te verplaatsen.

Avond samengesteld uit 3 voorstellingen cf. une mystérieuse Chose, a dit e.e.cummings* & Peut-être elle pourrait danser d’abord et penser ensuite

Praktische info