Peut-être elle pourrait danser d’abord et penser ensuite

30/08/2017 - 31/08/2017

In Peut-être..., geeft Vera Mantero haar impulsiviteit de vrije teugel wat resulteert in een altijd veranderlijk lexicon van haar bewegingstaal.
Een buitengewoon expressief lichaam en gezicht geven uitdrukking aan vaak verwarrende houdingen en bewegingen die hun ankerpunt hebben in onze onbewuste dialogen en bijgedachten.

Avond samengesteld uit 3 voorstellingen cf. une mystérieuse Chose, a dit e.e.cummings* & Ouvrir le temps (the perception of)

Praktische info