Portretgalerij

1000082

Wie zijn de personages die we tegenkomen in de zalen van het Museum van Elsene? En wat vertellen ze ons? Tijdens deze ludieke rondleiding leren de kinderen hun verbeeldingen te ontwikkelen en krijgen ze sleutels aangereikt om de portretkunst te begrijpen, van de renaissance tot heden. Op het einde van het parcours hebben de kinderen in detail kennisgemaakt met vier portretten uit de vaste collectie en met één portret uit de tijdelijke collectie. De rondleiding kan worden aangevuld met een creatieve workshop, waarin de kinderen hun zelfportret maken. Hiervoor gebruiken ze diverse accessoires geput uit de schilderijen van het museum.

Thema's :  Geschiedenis - Kunst 

Duur : Intractieve rondleiding (1 u.)

Rondleiding + workshop (1.30 u.)

Talen :  fr,nl,en 

Deelnemers : Visite guidée interactive : max 45. enfants

Visite-atelier : max. 30 enfants

Pedagogisch dossier : Didactische map rond de vaste collectie beschikbaar op aanvraag

Bijkomende informatie : Doelstelling van de rondleiding:
- Kennismaking met portretten uit verschillende periodes van de kunstgeschiedenis
- Begrijpen hoe belangrijk het portret was in de schilderkunst, en de functie ervan leren kennen naargelang de verschillende periodes
- Het thema van de emotie uitdiepen op basis van de gezichten en hun expressie
- De narratieve verbeelding van de kinderen ontwikkelen
- Zijn eigen gezicht tekenen, en er toch een originele toets aan toevoegen

` Reserveer nu