Presentatie haalbaarheidsstudie Beursschouwburg van de toekomst

464014

23/01/2019 - 23/01/2019

Presentatie haalbaarheidsstudie Beursschouwburg van de toekomst

Beursschouwburg is constant in beweging en de voorbije jaren fors gegroeid. Het publiek is verdrievoudigd en dat geldt ook voor het aantal activiteiten. Ook door de aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de Beurs in de directe omgeving zijn de noden van onze infrastructuur geëvolueerd. De tijd was dus rijp om na te denken over een transformatie van Beursschouwburg en het creëren van een nieuw gezicht. We willen ons nog meer openstellen voor onze omgeving. De drempel moet letterlijk en figuurlijk naar omlaag.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie en onder begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester en de Brusselse BMA bouwmeester maître architecte voerden De Smet Vermeulen architecten een haalbaarheidsstudie uit naar mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor de Beursschouwburg van de toekomst.

Het resultaat stellen we graag aan je voor. Dat geeft ons meteen de gelegenheid om samen te klinken op het nieuwe jaar.

Welkom!

Praktische info