Propaganda !

473059

07/01/2020 - 11/01/2020

Propaganda ! :: © ©Emilie Jonet

Edward Bernays veranderde de wereld vanuit de schaduw. Deze Amerikaan was de neef van Sigmund Freud. Begonnen als artistiek agent werd hij in de jaren 1930 reclameman en politiek adviseur. Hij gebruikte daarbij zijn kennis van de psychologie om een theoretisch model te ontwikkelen voor de manipulatie van de massa. Hoewel hij de grondlegger is van de moderne consumptiemaatschappij en bijdroeg aan de triomf van het kapitalisme, is hij vreemd genoeg nog steeds een grote onbekende bij het grote publiek,

Na het lezen van zijn boek Propaganda, The Public Mind in the Making, over het manipuleren van de publieke opinie in een democratie, raakte Vincent Hennebicq erg geïntrigeerd door dit personage. Hij vertelt het leven van die ’uitvinder van de public relations’ en gebruikt zelfs enkele van zijn kunstjes. Op het toneel wordt Edward Bernays gespeeld door Achille Ridolfi. Onafgebroken in interactie met het publiek toont hij zijn ware gezicht. Zonder scrupules voor zijn cynische manoeuvres houdt hij de lachers op zijn hand, om het publiek beter te manipuleren.

Propaganda ! is een ontmaskering en een goocheltoer, een analyse van de geschiedenis van de 20ste eeuw die de invloed onthult van een even verleidelijke als ijzige figuur.

Praktische info