Reclame voor een kunstwerk - Pascal Bernier

465532

09/02/2019 - 28/04/2019

Deze autodidactische kunstenaar werd geboren in 1960 in Brussel en werkt sinds zijn 26e aan een veelzijdigœuvre, even gedurfd als oneerbiedig in zijn manier om altijd de incoherentie of zelfs de absurditeit te tonen van een bepaald gedrag dat specifiek is voor de menselijke soort. Door van het dier zijn favoriete werkmateriaal te maken, roept de beeldend kunstenaar alle vormen van humor op - spot, ironie, provocatie, woordspelingen, enz. - om terecht de misbruiken aan te wijzen die de mensen aandoen tegenover hun soortgenoten, maar ook Tegenover elkaar.

Dus, met een goede dosis spot in combinatie met een zekere ontgoocheling, is de benadering van Pascal Bernier daar om de stereotypen in twijfel te trekken en te bevechten, die door onze moderne samenleving worden overgedragen als onthullers van sociaal-culturele mechanismen.

Praktische info