Religie in de Stad

449246

22/02/2019 - 23/02/2019

Religie in de Stad :: © John Staples

Religie in de Stad: LICHAAM EN RELIGIE

Het lichaam is een van die kwesties waar gender op fundamentele grenzen botst. Daarom wil ‘Religie in de Stad’ in deze nieuwe reeks van debatten het woord voorbehouden aan vrouwelijke denkers, acteurs, artiesten, intellectuelen...

Tien thema’s zijn uitgekozen:


het lichaam en religie
het lichaam als identiteit
het lichaam dat liefheeft, het lichaam dat geniet
het lichaam dat kinderen baart en het leven doorgeeft
het geseculariseerde lichaam
het symbolische lichaam
het spirituele lichaam, het lichaam dat doodgaat
het mystieke lichaam
het hedonistische lichaam, het lichaam dat zich bedekt en onthult
het lichaam dat transformaties ondergaat


Deze tien thema’s behandelen verschillende factoren en overschrijden de grenzen van religies en overtuigingen.

Een initiatief van Flagey, Le Soir, ULB

Praktische info