Resistance

20/09/2018 - 30/01/2019

De CENTRALE wordt tijdens het eerste semester van het academiejaar 2018-2019 een OPEN ACADEMY: een locatie voor ontmoeting en uitwisseling tussen studenten en docenten van verschillende Brusselse kunstscholen (L’ Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, LUCA School of Arts). Uitgangspunt: de geschiedenis
en de oorzaken van mei ‘68 waaraan huidige en toekomstige protestbewegingen worden afgetoetst. Tegelijk kan het publiek kennis maken met de artistieke resultaten van dit prospectie- en creatieproces. Er is ook ruimte voor een lezingencyclus en de thematentoonstelling ‘RESISTANCE’. In de tentoonstelling komen verschillende facetten van contestatie aan bod. Binnen een maatschappij die zoekt naar zingeving en waar de moraal en de media essentiële uitdagingen aangaan, stelt kunst zich kritisch op ten overstaan van machthebbers in de politiek, de economie, de moraal en de media. Net als de kwesties die aan mei ‘68 ten grondslag lagen, leggen kunstenaars de gevaren bloot die vooruitgang en democratische fundamenten ondergraven. Thema’s als individuele vrijheid, feminisme, democratie, mondialisering, grenzen en ecologie stellen ons voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Tussen utopie en realiteit, evolutie en revolutie staat de rol van opstandige individuen en kunstenaars centraal tijdens deze tentoonstelling van Brusselse, Belgische en internationale artiesten.

Praktische info