Resistance

424565

27/09/2018 - 27/01/2019

EXPO

Aan de hand van een uitgebreide tentoonstelling en een platform voor actie en reflectie verkent RESISTANCE vanuit een thematische invalshoek de manier waarop contestatie en verzet aanwezig zijn in de essentie van de kunstwerken. Het project stelt een dialoog voor tussen historische werken van 1968 en eigentijdse creaties van Belgische en internationale kunstenaars. Het is een uitnodiging om stil te staan bij deze formidabele ontluiking die zich rond 1968 afspeelde en waarmee de hedendaagse kunst nog altijd nauw verbonden is.

Van 1968 tot 2018 hebben sommige kunstenaars ervoor gekozen weerstand te bieden aan de dictaten van de kunstwereld en te wijzen op de barsten die de grondvesten van onze hypergemediatiseerde maatschappij aan het wankelen brengen. Paradoxaal genoeg is het juist in het veelvuldige verzet dat in de werken leeft, dat de kunst haar kracht put.

De expositie belicht werken afkomstig uit een wereldwijd verspreide relationele praktijk, die gemaakt zijn met niet-conventionele materialen en media. Ze ontspringen bovendien aan een uitgesproken verlangen om actie te ondernemen in de gemeenschap. Deze praktijk steunt op diepe overtuigingen die aansluiten op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals de individuele vrijheid, het feminisme, de globalisering en de ecologie.

De tentoonstelling onderstreept de rol van de kunstenaar als hoofdacteur van een revolutionaire gedachte, tussen verzet en contestatie.

Curator: Maïté Vissault


OPEN ACADEMY

Tijdens de tentoonstelling verandert de CENTRALE in een OPEN ACADEMY voor docenten en studenten van verschillende Brusselse kunstscholen, en een platform voor kunstenaars, denkers, studenten en het publiek, dat dient als trefpunt voor debatten en ontmoetingen om op een kritische manier de politieke, culturele en pedagogische bestuursmodellen te analyseren. Samen analyseren en belichten ze de thema’s van de studenten- en arbeidersopstanden die zich hebben ontvouwd tot een pluriform protest van alle autoriteiten in mei 68. Ze verdiepen zich in de oorzaken van de beweging om het protest van vandaag en van morgen te peilen. Het publiek krijgt dit Work in Progress te zien, bestaande uit het prospectiewerk en het artistieke werk van de studenten. Daarnaast wordt ook een cyclus van lezingen en performances georganiseerd.

Artistiek concept: Carine Fol in partnership met : ARBA / ISAC / CARE, La Cambre, LUCA School of Arts, RITCS

Praktische info