Resistance

27/09/2018 - 27/01/2019

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Mei ’68 pakt de Stad Brussel uit met “2018. Jaar van de Contestatie”. Voor het eerst worden alle Brusselse culturele instellingen samengebracht rond een gemeenschappelijk cultureel project: een themajaar rond contestatie. Heel wat partners hebben zich intussen aangesloten bij dit project dat wordt gedragen door het schepenambt van Cultuur en Karine Lalieux.
In deze context plant de CENTRALE vanaf september de tentoonstelling RESISTANCE. De kunstenaar wordt er centraal gesteld als belangrijke motor van het revolutionaire gedachtegoed. Of het nu draait om opmerkelijke stukken van Belgische en internationale artiesten uit 1968 of om meer hedendaagse werken, alle getoonde kunstwerken zijn doordrongen van de overtuiging die elke maker of maakster uitdraagt. En dat gaat over relevante maatschappelijke thema’s als feminisme, globalisering, ecologie, e.a.


Tijdens de tentoonstelling RESISTANCE verandert de CENTRALE in een OPEN ACADEMY voor docenten en studenten van verschillende Brusselse kunstscholen. Zij duiken dan de geschiedenis van Mei ’68 in en gaan op zoek naar de oorzaken van deze studenten- en arbeidersrevolte. Ze trachten hierbij te peilen naar het verband met huidige en toekomstige vormen van contestatie. Als een work in progress, zal Contestation past > present > future het onderzoek en de artistieke realisaties van de studenten bundelen. Een cyclus van lezingen en performances loopt dan ook gelijktijdig.

Praktische info