Reuzen !

442582

17/05/2018 - 02/09/2018

Reuzen ! Reuzen ! Reuzen ! Reuzen ! Reuzen !

De mens fantaseert al eeuwenlang over gigantische (goedmoedige of afschrikwekkende) wezens. Volgens folklorekenner Albert Marinus geven reuzenstoeten en -optochten uiting aan de behoefte om gedachten en gevoelens op een concrete en uitzonderlijke manier te vertalen. In onze contreien (de Nederlanden) getuigen archieven uit de 15de eeuw over het bestaan van reuzen, overal in de Nederlanden: Goliath, het Ros Beiaard (en de vier heemskinderen) of Sint-Joris die de draak versloeg. De expo belicht alle aspecten van die personages, Bijbelse of legendarische helden. Ze blijken indrukwekkender dan de doorsnee sterveling. Locatie: tussen de overblijfselen van het Paleis op de Koudenberg, de Brusselse residentie van Keizer Karel.
Een realisatie van het Albert Marinuscentrum.

Praktische info