Rita McBride : Explorer

15/09/2017 - 07/01/2018

Rita McBride werkt met de taal van de beeldhouwkunst en wendt de woordenschat van architectuur en design aan. Haar interdisciplinaire kunstpraktijk omvat ook publicaties in samenwerking met andere kunstenaars, boeken, performances en grootschalige werken in de publieke ruimte. McBrides tentoonstelling, getiteld Explorer (Verkenner), volgt het opzet van monografische overzichtstentoonstellingen in WIELS: ze omvat zowel nieuwe creaties als bestaande werken, waaronder verscheidene die nooit eerder in Europa te zien waren. Met haar subtiele humor en haar sterk gevoel voor ruimte en context ontwerpt McBride een tentoonstelling die een antwoord formuleert op de specifieke kenmerken van het gebouw en de tentoonstellingsarchitectuur. Ze staat zowel welwillend als kritisch tegenover de architectuur en het utopische project van het modernisme. Haar werk is, in de woorden van een commentator, een ‘speelse en snedige kritiek op de genoegens en de grillen waarmee de zenuwinzinking van het modernisme gepaard gaat.

Over de drie verdiepingen van WIELS presenteert McBride een nieuw werk met de titel Guide Rails (Vangrails, 2017). Deze installatie, bestaande uit 200 meter aan vrijstaande, witte structuren in hout, refereert aan de houten omheiningen in de heuvels van Santa Monica die ooit de weg wezen naar de privéranch van de beroemde komiek en cowboy Will Rogers. De totale lengte van McBrides Guide Rails komt overeen met die van de witte muren van de tentoonstellingsarchitectuur die Richard Venlet ontwierp voor de vorige tentoonstelling, Het afwezige museum, die de 10e verjaardag van de instelling markeerde. Deze nieuwe, tijdelijke afbakeningen accentueren de levendige relatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen architecten, kunstenaars, culturele instellingen en de politiek van vastgoed.

In dialoog met deze nieuwe installatie laat de tentoongestelde selectie uit McBrides oeuvre zien hoe beeldhouwwerk en architectuur elkaar inspireren en bepalen. Deze sculpturen brengen vormen aan het licht die vaak over het hoofd worden gezien in onze gebouwde omgeving: airconditioners, buizen, dakramen, telecommunicatiekastjes. McBride transformeert hun typische materialen of speelt met hun afmetingen om de spanning tussen functionalisme en formalisme af te tasten. De vroegste werken dateren uit 1992, de meest recente uit 2017: ze maken de samenhang van haar aanpak en haar visie over de jaren heen duidelijk. Zo zullen onder andere Glass Conduits (1999–2004), White Elephants (1999–2015), Managers and Minimanagers (2003–2004) en Vents (2010) te zien zijn.

Praktische info