Roger Ballen - Ronny Delrue

449781

14/11/2019 - 14/03/2020

Roger Ballen - Ronny Delrue :: © Roger Ballen - Addict, 2014 Roger Ballen - Ronny Delrue :: © Roger Ballen - Devour, 2013 Roger Ballen - Ronny Delrue Roger Ballen - Ronny Delrue :: © la-centrale-Atonement-2019 ©Roger-Ballen-in collaboration-with-Ronny-Delrue-and-Marguerite-Rossouw

De CENTRALE stelt een unieke dialoog tussen twee kunstenaars en twee originele oeuvres voor. Enerzijds dompelt Amerikaanse fotograaf, Roger Ballen, die sinds ruim 30 jaar in Zuid-Afrika woont en tot de belangrijkste fotografen van zijn generatie mag worden gerekend, ons onder in zijn bijzondere wereld die hij The Theatre of the Ballenesque noemt. Anderzijds toont Ronny Delrue, Belgisch beeldend kunstenaar en tegelijkertijd schilder, tekenaar en beeldhouwer, persoonlijke werken en een aantal Correspondances ontstaan uit artistieke gesprekken met internationale kunstenaars waaronder ook Roger Ballen.
De twee tentoonstellingen vormen een geheel, beiden onthullen de mysteries van de ziel en van het mens-zijn, bevragen de grens tussen rede en waanzin, tussen droom en werkelijkheid. Via verschillende media (foto's, video's, installaties, tekeningen), onthult deze dialoog zowel de eigenheid dan de overeenkomsten tussen Ballen en Delrue: het onderbewustzijn doorgronden via de creatie.
Deze beide projecten geven ook de mogelijkheid om met twee belangrijke Belgische instellingen samen te werken: de Ancienne Belgique (Brussel), die haar veertigste verjaardag viert in 2019, en het S.M.A.K. (Gent).

Praktische info