Sollers Point

448321

29/06/2018 - 21/08/2018

Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point Sollers Point

Een man die pas uit de gevangenis ontslagen is, wordt heen en weer geslingerd tussen het verlangen op het rechte pad te blijven en de zoete smaak van misdaad. In zijn typische rusteloze documentairestijl schetst Porterfi eld met zijn vierde fi lm een krachtig portret van een weifelende ziel.

Flagey, Cinematek

 

€ 7 > 5,5

Praktische info