Superdemocratie

01/10/2017 - 31/10/2017

Drie cultuurinstellingen gaan met de tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE in dialoog met de Belgische Senaat. BPS22 in Charleroi, BOZAR in Brussel en M HKA in Antwerpen geven de actuele problematiek van de Senaat een culturele dimensie.De Senaat is de assemblee van de deelstaten, een plaats van reflectie en dialoog tussen de gemeenschappen over ‘transversale aangelegenheden’. Ook de kunstwerken van BPS22 en M HKA gaan de dialoog over die transversale aangelegenheden aan – met elkaar, met de verkozenen en met de burgers. Door in de Senaat op te duiken, openen ze ook het debat over de ontwikkeling van de democratie, die naar het voorbeeld van de toenemende diversiteit van onze samenleving – welke men soms superdiversiteit noemt – wel eens een ‘superdemocratie’ zou kunnen worden.De tentoonstelling SUPERDEMOCRATIE legt de focus op vijftien thema’s in evenveel zalen van de Senaat, die uitzonderlijk voor het publiek open staan. Telkens worden een kunstenaar van de Franse Gemeenschap en een kunstenaar van de Vlaamse Gemeenschap samengebracht met een derde kunstenaar uit een andere gemeenschap. Het is een unieke gelegenheid om overeenkomsten tussen werken te ontdekken en deel te nemen aan het debat waartoe ze uitnodigen.Die reflectie zal de hele maand oktober worden voortgezet via ‘discussiesalons’ en lezingen die de drie partners opzetten – met BOZAR als trekker – over de thema’s van de tentoonstelling.