Tekenen/Drawing solids & Mandalas

18/09/2017 - 04/12/2017

EN This workshop provides skills of drawing platonic solids in relation to their pertaining mandala, by practicing both fast sketching and well defined drawing. This workshop is a great opportunity to improve our abstract intuition, by getting into the spirit of Renaissance Art.
NL Tijdens deze cursus leer je de skills om platonische lichamen in relatie tot hun bijhorende mandala te tekenen. Een goede kans om je abstracte intuïtie te verbeteren en dat in de geest van de Renaissance.
More info: http://veroaris.blogspot.be/2017/08/drawing-workshops-at-elzenhof.html

Praktische info