Tenbosch, een park vol verhalen

50

15/09/2018 - 16/09/2018

Tenbosch, een park vol verhalen

Het Tenboschpark in Elsene is door zijn bomenerfgoed en de botanische waarde ervan een van de meest interessante groene ruimtes van het Brussels Gewest. Het is ook een plek vol leven die een verbindende rol speelt in de wijk: ontmoetings- en rustplaats, speelruimte voor de kinderen, toevluchtsoord voor de vele stadsvogels. De wijkbewoners beschouwen het park ook om een andere reden als hun gemeenschappelijke erfgoed. Aan het begin van de jaren 1970 besloot de gemeente Elsene immers het domein te bestemmen als bouwgrond en er luxueuze appartementen te bouwen. Het park werd toen op het nippertje gered door de bewoners, na een verbeten strijd in de media en op de politieke tribune.
Dat avontuur wordt u verteld in de film “Tenbosch, l’histoire de mon parc” die de toeschouwers zal onderdompelen in de geschiedenis van het park aan de hand van getuigenissen van personen die aan deze strijd deelnamen. Ze zullen nog eens de inzet en de vastberadenheid in de verf zetten die leidden tot de redding van dit prachtige stukje groen. Een afwisseling van actuele beelden en foto’s en documenten van toen illustreren dit verhaal. De camera vergezelt een natuurgids die de verschillende hoekjes van het park laat zien met al hun botanische rijkdom en variëteit. Ze ontmoet ook de inwoners van de wijk die het park bezoeken en degenen die er dagelijks werken – de tuinmannen en bewakers. De film stelt ook vragen over de toekomst van het park en, in een ruimer kader, over die van de groene ruimtes in een stedelijk weefsel dat almaar dichter wordt. Hierover getuigt een verantwoordelijke van Leefmilieu Brussel. De film wordt vertoond in twee versies: een kortspeelfilm van een 15-tal minuten en een clip van een minuut, bedoeld om te worden verspreid op de sociale netwerken en de website van Leefmilieu Brussel.

Een partnerschap tussen het Wijkcomité Tenboschpark, Leefmilieu Brussel en L’Arbre à film.

Praktische info

  • Tenboschpark
  • Vleurgatsesteenweg/Lariksenstraat/Hector-Denisstraat
  • 1050 Brussel
  • zaterdag en zondag vanaf 14u - bezoek aan het park met een natuurgids, zaterdag om 15u  - presentatie en vertoning van de film, zaterdag om 17u30 en zondag om 14u30 en 17u - wijkaperitief, zaterdag van 18u30 tot 20u30 - muzikale animatie, zaterdag - animatie voor kinderen vanaf 14u - wijkvieruurtje, in de vorm van een Spaanse herberg, zondag rond 16u
   Enkel in het Frans.
  • T
   Vleurgat
  • T
   Bascule
  • B
   Van Eyck