Textile Box : Untitled Migrant by Margherita Isola

467059

31/01/2019 - 31/03/2019

Textile Box :  Untitled Migrant  by Margherita Isola

Deze tentoonstelling belicht enkele pakkende verhalen van migranten over omzwervingen, ont-heemding, territoria en roots. Met deze installatie nodigt de kunstenares ons uit om na te denken over een bij-zonder actueel thema, namelijk de migratiecrisis.

Margherita vroeg aan migranten op straat of tijdens workshops die ze zelf organiseert om een ge-voelskaart samen te stellen naar het voorbeeld van de 'geogevoelskaarten' die bij familietherapie worden gebruikt. Vervolgens reproduceerde ze de kaarten door ze op de kleding van de migranten te borduren. Deze werken zijn het resultaat van ontmoetingen en uitwisselingen tussen de kunste-nares en migranten.

Praktische info