The Making of Justice - Sarah Vanhee

07/12/2017 - 08/12/2017

De aard van rechtvaardigheid
Samen met zeven gevangenen – ieder van hen schuldig aan moord – schrijft Sarah Vanhee een misdaadfilm. De plot baseren ze op eigen ervaringen, ideeën en dromen, terwijl ze discussiëren over motieven, gevangenschap en re-integratie. Je hebt er het raden naar of ze de fictie gebruiken om hun eigen situatie te bevestigen, te verdedigen, te veranderen of er net aan te ontsnappen. Vanhee en haar zeven co-auteurs bespreken criminaliteit als een parallelle werkelijkheid: hoe zou de samenleving eruitzien als die gericht was op genezing in plaats van op vergelding? En wat is de aard van rechtvaardigheid? Een van de mannen antwoordt: ‘Het rechtssysteem is de toepassing van regels – maar rechtvaardigheid is een menselijk vermogen.’
• De Brusselse kunstenares Sarah Vanhee maakt performances, installaties en films. In Brussel waren eerder Oblivion, Untitled en Lecure for Every One te zien tijdens het Kunstenfestivaldesarts. We verwelkomen haar met deze film voor het eerst in het Kaaitheater.

Praktische info