Tinus Vermeersch

08/09/2017 - 28/10/2017

Tinus Vermeersch lijkt met zijn werk iets te willen vastleggen wat hij eigenlijk niet begrijpt, iets wat buiten onze eigen leefwereld bestaat en waarvoor we dus nog geen beeldtaal hebben ontwikkeld. Hij gebruikt in zijn manier van kijken naar het onbekende, heel bewust een westerse blik, alsof hij als eerste en enige een nieuwe wereld heeft ontdekt.

Niet een vooropgesteld idee of beeld zet hem aan tot schilderen - het is de handeling van het schilderen zelf, met in onbruik geraakte teken- en schildertechnieken, die ervoor zorgt dat zijn verbeelding de potentiële volumes en dieptes ontwaart die de puur intuïtief aangebrachte lijnen en vlakken in de aanzet van het schilderij suggereren. Die volumes en dieptes worden op hun beurt weer versterkt door gerichter tonen en lijnen aan te brengen, als het ware gedicteerd door het schilderij zelf. Gaandeweg krijgen ze zo een rol en betekenis toebedeeld dat langzaam te voorschijn komt gedurende een schildersproces dat begint met een toevallig ontstaan beeld en eindigt in een zeer gecontroleerde, dramatische enscenering.

Ook in zijn recente sculpturen zet hij de beeldtaal verder die hij ontwikkelde in zijn tekeningen. Je zou ze kunnen zien als de achtergelaten rekwisieten, gebruikt in de onduidelijke opvoeringen die in die tekeningen afgebeeld worden, of als in onbruik geraakte rituele objecten, weggehaald uit hun omgeving die ze betekenis en functie gaf. Die vermeende functie uit zich in de vormen die soms doen denken aan bescherming biedende zaken zoals een kledingstuk, helm, vacht of omhulsels, maar met hun ornamentachtig boetseerwerk zijn het vormen die op zich een onrealistische driedimensionale weergave zijn van een verondersteld bestaand object of rekwisiet.

Hun betekenis of rol binnen het geheel blijft echter open en onvatbaar. Hoe verder men doordringt en verdwaalt in de wereld van Tinus Vermeersch, hoe meer men geconfronteerd wordt met de vele interpretatiemogelijkheden. Het plezier van het kijken naar zijn werk wordt zo dermate intens dat het een dwingende en beklijvende kijkervaring wordt.

Tinus Vermeersch (°1976 Kortrijk, België)

Zijn werk bevindt zich in talrijke privécollecties, evenals het MUba in Tourcoing (Fr), MU.zee te Oostende, het Broelmuseum te Kortrijk, de Provincie West-Vlaanderen, het Vlaams Parlement en de Nationale Bank te Brussel.
Momenteel is zijn werk opgenomen in de tentoonstelling TU SAIS CE QU'ELLE TE DIT... MA CONCIERGE? In het MUba Eugène Leroy in Tourcoing, F.

Praktische info