Traces Ecrites

447040

25/05/2018 - 20/07/2018

Traces Ecrites

Bij het betreden van de galerie ziet de toeschouwer werken waarin Rebecca Horn, Arnulf Rainer en Bernardí Roig de anatomie en de historische weergave van de menselijke figuur onderzoeken. Arnulf Rainer gebruikt foto's met details uit schilderijen van Fra Angelico, Simone Martini en Andrea Mategna, die hij overtekent en waarvan hij de oorspronkelijke beeltenis vervormt. De aristocratische figuren van Bernardí Roig, die de portretkunst van Spaanse meesters zoals Velázquez en Goya oproepen, worden vervormd door dikke houtskoollijnen, waardoor het zicht op de afgebeelde figuren vervaagt of verandert in een memento mori. Rebecca Horns werken zijn verbonden met het lichaam van de kunstenares door haar eigen performancebewegingen, waardoor abstracte vormen ontstaan die de lichamelijkheid van haar gebaren uitdrukken.
Giuseppe Stampone werkt uitsluitend met Bic-pen en grafiet, waarmee hij op hyperrealistische wijze online gevonden beelden reproduceert. Dit verplicht hem langzaam te werken – een vorm van protest tegen de steeds hogere snelheid die de samenleving oplegt. Hij verandert de oorspronkelijke betekenis van het beeld door woorden te plaatsen naast de oorspronkelijke afbeelding of nieuwe beelden toe te voegen aan klassieke meesterwerken. Zo dwingt hij de toeschouwer het beeld te zien als een representatie van het menselijk lot. Deze ingrepen leiden tot een discussie over oorspronkelijke versus massaal geproduceerde objecten, maar ook over de stand van zaken in de hedendaagse maatschappij. Voor de in deze tentoonstelling gereconstrueerde werken doet hij een beroep op de populaire muziekcultuur, met zowel afbeeldingen van beroemde albumhoezen als klassieke schilderwerken waarin muziek wordt gebruikt om een verhaal te vertellen.
Op de benedenverdieping bevinden zich werken waarin Christine Ödlund en Nikolaus Gansterer de kunst benaderen via wetenschappelijk onderzoek: zij gebruiken papier als drager voor tekenschriften en als een manier om het onzichtbare zichtbaar te maken. Gansterers tekeningen zijn ruimten met intuïtief genoteerde vormen die verband houden met wat zich tijdens het scheppingsproces afspeelt in zijn lichaam en de omgeving. Hij geeft op abstracte wijze vorm aan indrukken en gedachten, en creëert lijnen die de weerslag zijn van mentale processen of fysieke opwinding. Het werk van Christine Ödlund verloopt via twee fundamentele onderzoeksassen: het noteren van elektroakoestische muziek en de onzichtbare communicatiestrategieën van planten. Haar werken kunnen vaak worden begrepen als muzikale composities. Ödlund schildert en tekent rechtstreeks op papier met pigmenten van plantaardige oorsprong, die variëren van licht gekleurde waterverf tot volstrekt ondoorzichtige zones die het omgevingslicht lijken te absorberen.
De werken van Jason Gringler, Katharina Hinsberg en Santiago Reyes Villaveces zijn subtiele getuigenissen van creatieve gebaren en de kunstenaarspraktijk. Jason Gringler gebruikt foto's van zijn atelier om collages te maken waarmee hij zijn eigen (aan de muur gehangen of op de vloer geplaatste) werken abstraheert. Hij verduistert de beelden met verf, andere foto's en zilverpapier, waardoor hij de traditionele tentoonstellingsfotografie op haar kop zet. In haar werk gebruikt Katharina Hinsberg papier niet als drager, maar als hoofdonderwerp. Door delen van het blad weg te knippen creëert ze abstracte rasters en accentueert ze intuïtieve, abstracte vormen. De werken, in witte kaders en bijna versmeltend met de achtergrond, zetten aan tot een nauwe interactie: de toeschouwer treedt binnen in de intieme sfeer van het kunstwerk en ontdekt zo de gebaren van de kunstenares. De witte werken van Santiago Reyes Villaveces zijn een nevenproduct van de reeks Goodwill Moon Rock, waarin hij uitsluitend via grafiet en papier een textuur creëert die vergelijkbaar is met die van meteorieten. Door de druk die op deze tekeningen wordt uitgeoefend ontstaat een reliëf op een tweede vel papier eronder, waarop het beeld alleen door een spel van licht en schaduw verschijnt.

Praktische info