Tuintjes aan de straatkant

42

16/09/2017 - 16/09/2017

Op het einde van de 19de eeuw werden er in het kader van nieuwe verkavelingen regels uitgevaardigd die een bepaalde afstand oplegden tussen de rooilijn en de openbare weg. Afgezien van het verharde pad naar de voordeur en later de oprit naar de garage werden deze ruimten meestal beplant en vormden ze echte tuintjes. Deze voortuintjes bieden heel wat stedenbouwkundige en architecturale voordelen: ze verbreden de open ruimte, laten meer licht toe in de straten en in de woningen, doen de architectuur beter uitkomen, enz. De inrichting van deze zones – gaande van door smeedijzeren sierhekken omsloten tuintjes tot een eenvoudig gazon – _varieerde volgens de tijd, het soort gebouwen en de wijken. De instandhouding van deze ruimten krijgt bijzondere aandacht vanwege de overheid.

Met de medewerking van Ann Voets en Homegrade.

Praktische info

  • Stichting CIVA
  • Kluisstraat 55
  • 1050 Brussel
  • zaterdag om 16u
   reserveren verplicht op het nummer 02/227.42.69 (maandag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u).
  • T
   Baljuw
  • B
   Baljuw