Van de Bloemenwijk naar de tuinwijk Terdelt

91

17/09/2017 - 17/09/2017

De villa’s van de Bloemenwijk en de huisjes van de tuinwijk Terdelt waren vroeger gescheiden door het oude kerkhof van Schaarbeek, maar zijn vandaag verbonden door een park en sportvelden. De twee wijken werden grotendeels gebouwd tussen 1920 en 1940. De woningen met voortuintjes, gegroepeerd langs met bomen afgezoomde lanen en straten, vertonen zowel invloeden van de art deco als van de modernistische stromingen die kenmerkend zijn voor de architectuur van het Interbellum. Een wijk van knusse villa’s aan de ene kant, aan de overzijde een tuinwijk met arbeiderswoningen gebouwd op initiatief van de Schaarbeekse Haard, de eerste sociale huisvestingmaatschappij van het Brussels Gewest. Elke wijk straalt zijn eigen sfeer uit: brede lanen met een rechtlijnig en loodrecht tracé voor de villa’s, een wirwar van korte en bochtige straten onderbroken door pleintjes voor de tuinwijk. De wandeling vertelt twee architecturale en sociale verhalen die met elkaar vervlochten zijn.

Met de medewerking van de vereniging Patrimoine de Schaerbeek (PatriS).

Praktische info

  • voor de Sint-Suzannakerk, hoek van de Blauweregenlaan en de Latinislaan
  • Blauweregenlaan
  • 1030 Brussel
  • zondag om 14u30 (duur: 1u30)
   maximaal 25 personen per vertrek. Enkel in het Frans.
  • T
   Louis Bertrand
  • B
   Latinis