Verboden Boeken: De verbrande dichtbundel van Léon-Gontran Damas

463964

09/03/2019 - 09/03/2019

Verboden Boeken: De verbrande dichtbundel van Léon-Gontran Damas

De dichtbundel 'Pigments' uit 1937 was een visionair werk: de
Frans-Guyanese schrijver Léon-Gontran Damas waarschuwde erin voor nazisme
en racisme, voor etnische zuivering en de vervreemding van het individu in
een mechanische wereld. Maar dat was niet waarom de Franse autoriteiten de
dichtbundel bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verboden.
Onaanvaardbaar was de oproep tot de Senegalese soldaten om niet langer
Europese oorlogen uit te vechten voor hun Franse meesters en eerst de
Fransen uit Senegal te gooien.

In deze tweede sessie kadert Prof. dr. Kathleen Gyssels de censuur van
Damas' werk in de tijd en omstandigheden waarin hij leefde. Kathleen
Gyssels doceert Franstalige literatuur buiten Frankrijk aan de Universiteit
Antwerpen. Haar werk spitst zich toe op thema's als multiculturaliteit,
discriminatie van minderheden, zwarte en joodse diasporaliteratuur,
canonisering en beeldvorming van de Ander.

Praktische info