Verborgen schatten van het Koning Boudewijnpark in Jette

77

16/09/2017 - 16/09/2017

De vallei van de Molenbeek in Jette en Ganshoren vormt een van de drie bijzondere beschermingszones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die deel uitmaken van het Europese netwerk Natura 2000. Tot de belangrijkste sites in dit gebied behoren de gewestelijke natuurreservaten van het Poelbos en het moeras van Jette. Het Poelbos (9 ha) ligt voor een groot deel op het terrein van een oude kalksteengroeve, die vroeger uitgebaat werd door de monniken van de abdij van Dielegem en nadien herbebost werd. Verschillende bronnen ontspringen op de bodem van de vallei en voeden een visvijver (ingesloten in het natuurreservaat) en het aangrenzende moeras van Jette (5 ha). Dat moeras was aangetast door de installatie van een afvalwatercollector, maar is in zijn vroegere staat hersteld bij de aanleg van het gewestelijke Koning Boudewijnpark. Vandaag vindt men er een grote variëteit aan natuurlijke biotopen (open watervlakken, rietvelden, vochtige weiden, wilgenbosjes, enz.). Deze wandeling laat u de natuurlijke kant van Jette ontdekken.

Met de medewerking van de Milieucommissie voor Brussel-West.

Praktische info

  • aan de ingang van het natuurreservaat van het Poelbos
  • Laarbeeklaan 110
  • 1090 Brussel
  • zaterdag om 14u (duur: 2u).
   laarzen of waterdichte schoenen zijn een must. Honden niet toegelaten. Enkel in het Frans.
  • B
   Oude Afspanning