Vessel

443398

02/04/2019 - 03/04/2019

Vessel :: © © Yoshikazu Inoue

“We leven in een tijd van fijnmazige compartimentering, waarin alles een zaak van specialisten is. Precies daarom wil ik de energie aanspreken die we in de moederschoot hadden, die oerenergie van onze allereerste ademhaling.” Aldus Damien Jalet, die voor Vessel samenwerkte met de Japanse beeldende kunstenaar Nawa Kohei. In deze voorstelling kristalliseert zich het onderzoek van de Belgische choreograaf naar de Keltische folklore, het shintoïsme en het shugendo - , een Japanse spirituele traditie die gebaseerd is op een ascetisch bestaan in de bergen. Wie Vessel ziet, dringt als onder hypnose door tot de kern van een materie in wording, observeert van binnenuit organische processen die gestalte krijgen in een bewegende, primitieve massa. Daarin verenigt elke performer – naar de woorden van Georges Bataille – “in eenzelfde uitbarsting de Geboorte en de Dood. Hij is geen mens. Hij is ook geen god.”

Praktische info