Vooruit met de wijk!

19/09/2017 - 19/09/2017

Deel je een wijk ? Deel je project ! Leefmilieu Brussel ondersteunt duurzame collectieve burgerinitiatieven. Projecten geselecteerd in het kader van de oproep "Vooruit met de wijk" kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en financiële steun.

Neem deel aan een informatiesessie om beter zicht te krijgen op ideeën en doelstellingen van uw project. Opgelet : gelieve u in te schrijven : ecocons@environnement.brussels.

Info : http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-burgerprojectoproep