We kregen een kolonie in 1908

437912

07/07/2018 - 07/07/2018

Met de hulp van ontdekkingsreiziger Henri Stanley en met de toestemming van de grote Europese mogendheden verwierf koning Leopold II in 1885 zijn Kongo-Vrijstaat .

De Belgische staat werd in 1908 gedwongen Kongo-Vrijstaat over te nemen. Vanaf dan werd het paternalistische kolonisatiewerk een centraal thema, een nobele taak die de beschaving moest uitdragen.

We volgen een Kongolees spoor dat ons gebouwen en monumenten laat ontdekken waarin België tot in 1960 de kolonie bestuurde.

Praktische info