Xavier Noiret-Thomé - Henk Visch - 'Panorama'

495991

03/09/2020 - 21/02/2021

De tentoonstelling Xavier Noiret-Thomé – Henk Visch. Panorama is een ode aan de schilder- en beeldhouwkunst die het mens-zijn in vraag stelt.

De afgelopen jaren heeft de CENTRALE for contemporary art onophoudelijk geïnvesteerd in een internationaal georiënteerde programmatie door onder meer duo’s voor te stellen van Brusselse en internationale kunstenaars.

Ook nu wijkt de CENTRALE niet af van deze traditie en stelt een onuitgegeven dialoog voor tussen twee kunstenaars: Xavier Noiret-Thomé en Henk Visch.

Xavier Noiret-Thomé, Franse kunstenaar gevestigd in Brussel maakt schilderijen en assemblages die getuigen van een zeldzame diversiteit en waarvoor hij inspiratie put uit zijn rijke culturele bagage, zijn levenservaring en bewuste en geclaimde invloeden. Hij nodigt Henk Visch uit, een Nederlandse beeldhouwer, tekenaar en schilder met internationale faam. Zijn beelden wisselen van monumentale tot kleinschalerige figuratieve beelden tot assemblage of meer abstraherende vormen die volgens Noiret-Thomé het menselijke denken vereenzelvigen.

Voor Xavier Noiret-Thomé belichaamt de schildersakt wie hij is. Deze existentiële verankering sluit perfect aan bij de humanistische kijk van de CENTRALE op kunst die in haar thematische tentoonstellingen hedendaagse kunst combineert met volkskunst en kunst van outsiders. In deze context ligt de uitnodiging van Henk Visch ook voor de hand.

Wat de beide kunstenaars met elkaar verbindt is zowel de vitale energie die van hun creaties uitgaat als de metafysische dimensie van hun œuvre dat verankerd is in hun eigen beleving en het mens-zijn bevraagt.

Hun intense, directe en niet van enige humor gespeende oeuvre vormt een afschildering van de realiteit en streeft ernaar om het creatieproces en de impact ervan op het leven te ontcijferen.

Xavier Noiret-Thomé zal ook werk tonen in De Garage in Mechelen (Tentoonstelling No more no less : 19.09 > 22.11.2020.

Xavier Noiret-Thomé – Henk Visch. Panorama

Praktische info