Yoel Pytowski - Façades

506878

04/12/2020 - 31/01/2021

Yoel Pytowski - Façades :: © Fouth-Floor,-Yoel-Pytowski©photo-Silvia-Cappellari Yoel Pytowski - Façades :: © Yoel-Pytowski©photo-Silvia-Cappellari Yoel Pytowski - Façades :: © Yoel-Pytowski©photo-Silvia-Cappellari

De afgelopen vijf jaar heeft zijn praktijk zich vooral gericht op grootschalige architecturale installaties. Door het introduceren van nieuwe fysieke elementen, of door het creëren van leegtes op een plaats, vervaagt hij de lezing van de reeds bestaande ruimte waarin dan elementen - meestal van beton - lijken te worden begraven of uit de grond lijken te komen. Hierdoor ontstaat een dubbelzinnige situatie waarin het soms moeilijk wordt om het werk van de kunstenaar te onderscheiden. Wat moeten we bekijken, waar bevinden we ons, wat was hier eerder en hoe lang is het hier al?...

Op het eerste gezicht lijken de structuren en elementen die in de installaties zijn gebouwd, gevels van baksteen, steen of beton te zijn, een materiaal dat verwijst naar het onveranderlijke en onwijzigbare. Maar in een tweede stap realiseren we ons dat dit een vervalsing is, de muren zijn flexibel en licht, gebouwd in hout of gips, en vervolgens bedekt met een dunne laag grijs beton.

Deze kleur is terugkerend in het werk van Yoel Pytowski, grijs zou aan de ene kant een kleur zijn die het hele kleurengamma bevat voor degenen die weten hoe ze het moeten bekijken en het zijn eigen poreusheid laten verwerven. Want poreusheid en grijs gaan hand in hand, zoals Walter Benjamin schreef. Aan de andere kant wordt het grijs dan een helder oppervlak van potentieel. Grijs begint vorm te krijgen.

De meeste materialen zijn afkomstig uit eerdere installaties die de kunstenaar deconstrueert om ze te hergebruiken in een toekomstige installatie. Dit proces hangt enerzijds samen met het belang van hergebruik en recycling van materialen. Aan de andere kant is het gekoppeld aan het idee van een installatie die bijna organisch wordt en van vorm verandert van tentoonstelling tot tentoonstelling. Na de ontmanteling verdwijnt de installatie niet, om Andrew Benjamin te citeren, het feit dat ze ongedaan wordt gemaakt betekent niet dat ze wordt vernietigd, maar eerder dat ze opnieuw wordt gepositioneerd.

Deze muren, deze constructies die aanwezig zijn in de installaties van Pytowski, zijn vergelijkbaar met gevels. Een grens tussen binnen en buiten, maar hun opsluiting binnen een plaats stelt die plaats en hun rol als grens of rand ter discussie. Deze gevels worden in zijn installaties dan ook niet gebruikt om hun tegengestelde functies te versterken, zoals dat in de architectuur of de stedenbouw gebruikelijk is. Integendeel, door het bouwproces dat gebaseerd is op het hergebruik van materialen uit eerdere installaties en hun toekomstige deconstructie tot nieuwe installaties, zijn ze de voorbode van een ruimtelijk en architecturaal herontwerp. Deze muren worden een gordijn van doorgang, een portaal van mentale projectie.

De architectuur die zijn installaties bevat, maar ook degene die ze vertegenwoordigt, wordt poreus om de woorden van Walter Benjamin te gebruiken. Er treedt dan een fenomeen van interpenetratie op. Niet als een samensmelting, maar als een voortdurend spel van complexe relaties die de verschillen tussen ruimte en tijd herdefiniëren. Zoals Andrew Benjamin deze keer opmerkt, “space become timed as time acquires spatiality”. Ruimte en tijd interpenetreren, waarbij de ruimte een tijdelijk karakter verwerft en de tijd tegelijkertijd een ruimtelijk karakter.

De architecturale interventie van Yoel Pytowski's installaties verleent een onopgeloste vreemdheid aan de ruimte, door middel van interventies die de plek die ze herbergt, poreus maken. De toeschouwer wordt dan op een afstand van de site en zijn identiteit geplaatst, wat een nieuwe kijk op de plaatsen om hem heen veroorzaakt.Yoel Pytowski groeide op in meer dan vijf landen en voelde zich met geen van hen verbonden. Zijn relatie tot plaats en identiteit wordt gekenmerkt door ontheemding, bewegende en vage oriëntatiepunten en culturele en sociale contrasten. Zijn jeugd en adolescentie vonden plaats in huizen in aanbouw, waardoor hij belangstelling ontwikkelde voor constructie, deconstructie en ruimte. Hij probeert hun paradigma's in vraag te stellen door de gebieden van de architectuur, het schrijven en het tekenen te verkennen.

Praktische info