alfabetiseringslessen groep 1

460384

07/01/2019 - 20/06/2019

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructie maken

Praktische info