alfabetiseringslessen groep 2

460987

09/01/2019 - 20/06/2019

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructie maken.

Praktische info