Brussel en haar buitengewone vrouwen

Brussel telt een indrukwekkend aantal invloedrijke vrouwelijke persoonlijkheden. Ken je bijvoorbeeld Fem-L.A.W., een vereniging die in 2015 in Brussel ontstond. Hun doel is op te komen voor de vrouwenrechten en bij te dragen aan de totstandkoming van echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Violaine Alonso, advocate, Chloé Harmel en Diane Bernard liggen aan de basis van dit initiatief. Ze stelden onder meer een becommentarieerde Code commenté de Droit des femmes op. Ontdek ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag een selectie van Brusselse vrouwen die met hun daden geschiedenis hebben geschreven. Elk op hun eigen manier wisten ze de mentale barrières van hun tijd te overwinnen en legden ze de fundamenten van de feministische beweging in België. Laten we samen even stilstaan bij deze indrukwekkende levenslopen.

Oeps, sorry! Probeer eens iets anders in Brussel!