ARGOS, Centre for Art and Media

228372
ARGOS, Centre for Art and Media ARGOS, Centre for Art and Media ARGOS, Centre for Art and Media ARGOS, Centre for Art and Media ARGOS, Centre for Art and Media

ARGOS werd opgericht in 1989 als centrum voor audiovisuele en plastische kunsten. Dit centrum schenkt daarnaast bijzondere aandacht aan interactie met andere kunstvormen en een reflectie over de evolutie van de informatiemaatschappij. ARGOS wil een ontmoetingsplaats zijn, een centrum voor dialoog en uitwisseling tussen artiesten en publiek. Het wil de banden tussen kunst en media aftasten en ingaan op hun invloed op onze perceptie van, en ons inzicht in de wereld. Het centrum biedt diverse activiteiten aan, zoals tentoonstellingen en projecties, een openbare mediatheek, distributie van films en artvideo's, naast publicatie, productie en archivering van visuele kunstwerken.

Praktische info