Abdij Ter Kameren

248797
Abdij Ter Kameren

Deze abdij werd in 1201 gesticht door Gisèle, een adellijke dame uit Brussel, en werd aan de cisterciënzermonniken toegewijd. De gebouwen, zwaar beschadigd tijdens de godsdienstoorlogen, werden in de 16de eeuw heropgebouwd en in de 18de eeuw uitgebreid. Enkele zeldzame delen van de kerk dateren nog uit de 14de eeuw en met name de overgangsperiode tussen de hoge en de flamboyante gotiek (tuinen).

Praktische info