Abdijkerk Onze-Lieve-Vrouw van Ter Kameren

51

In het begin van de 13de eeuw moedigde Hendrik I, hertog van Brabant, de stichting aan van een abdij voor vrouwen die zich in 1232 aansloot bij de Cisterciënzerorde. Door talrijke schenkingen werden niet alleen het domein maar ook de abdijgebouwen voortdurend uitgebreid. Tijdens haar bijna 600-jarig bestaan werd de abdij bestuurd door 41 abdissen. Het complex, waarvan de kerk teruggaat tot de 14de eeuw, is het laatste van dit type in het Brussels Gewest. Het lag destijds aan de rand van het woud, in een terreinkom die zijn isolement nog benadrukte. Ver van de grote wegen van die tijd maar wel in de nabijheid van een bron wat voor de bewoonsters onmisbaar was om te overleven. Slechts een kronkelend pad, de voetwegh, leidde naar de abdij. Later werd ze ook bereikbaar aan de andere kant via een rijweg waarlangs karren de levensmiddelen aanvoerden die geteeld werden op de nabijgelegen terreinen, een gift van de hertog van Brabant. De kloosterzusters hadden ook een molen, visrecht in de naburige vijvers en weiderecht voor hun vee in de omgeving. De kerk is het enige gebouw dat teruggaat tot de oorsprong van het geheel. Ze is gebouwd in gotische stijl en bestaat uit een enkelvoudig schip van 54 m lang met een vijfhoekige koorafsluiting. Het ingangsportaal werd in de 18de eeuw toegevoegd. (B 30/06/1953 en 06/05/1993)

De kloostergang en -tuin zijn toegankelijk.
Concert van het vocaal ensemble Kairos, zondag om 17u45.

Praktische info

 • Ter Kamerenabdij 11
  1050 Brussel
  • za van 10u tot 17u, zo van 13u30 tot 17u45
  • T
   Abdij
  • T
   Ter Kameren-Ster
  • B
   Geo Bernier