AlterBrussels

270315
AlterBrussels

AlterBrussels is een vereniging van personen die van Brussel houden. De vzw ontwikkelt allerlei projecten om het immateriële, ontastbare, toeristische en culturele erfgoed bekend te maken en naar voren te brengen, waarbij de menselijke diversiteit van Brussel en haar inwoners als immaterieel erfgoed van de mensheid beschouwd wordt. Ons innoverende en originele project biedt een alternatieve vorm van toerisme aan voor zowel toeristen als inwoners van Brussel. We organiseren thematische ontmoetingen en bezoeken om de rijkdommen van de stad te tonen aan bezoekers, en om de welwillendheid tussen de Brusselaars onderling aan te moedigen. We organiseren ook samenwerkingsprojecten om de landen van herkomst van mede-Brusselaars te valoriseren en internationale relaties te stimuleren. Daarnaast organiseren we ook workshops en opleidingen voor verschillende doelgroepen.

Praktische info